Đơn vị Liên kết

Trường Đại học Bạc Liêu

Trường Đại học Khánh Hòa

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Đại học An Giang

Trường Cao đẳng Cần Thơ

Trường Cao đẳng Bến Tre

Trường CĐSP Sóc Trăng

Trường CĐSP Kiên Giang

Trường CĐSP Bình Phước

Trường CĐSP Ninh Thuận

Trường CĐSP Long An

Trường CĐSP Tây Ninh

Trường CĐCĐ Vĩnh Long

Trường CĐCĐ Kon Tum

Trường Cao đẳng KTKT Cần Thơ

Trường CĐ VH-NT Cần Thơ

Trường CĐN VN-HQ Cà Mau

Trường CĐSP Vĩnh Long

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Trường TC VH-NT Tiền Giang

Trung tâm GDTX tỉnh Trà Vinh

Trung tâm GDTX tỉnh Bạc Liêu

Trung tâm GDTX tỉnh An Giang

Trung tâm GDTX tỉnh Hậu Giang

Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau

Trung tâm GDTX tỉnh Bến Tre

Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng

Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Hồng Ngự

Trung tâm GDTX tỉnh Đắk Nông

Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

 • Trường Cao đẳng Tiền Giang
 • Đại học An Giang
 • Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
 • Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh
 • Trung tâm GDTX tỉnh Đắk Nông
 • Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Hồng Ngự
 • Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
 • Trường CĐSP Vĩnh Long
 • Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng
 • Trung tâm GDTX tỉnh Bến Tre
 • Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau
 • Trung tâm GDTX tỉnh Hậu Giang
 • Trung tâm GDTX tỉnh An Giang
 • Trung tâm GDTX tỉnh Bạc Liêu
 • Trung tâm GDTX tỉnh Trà Vinh
 • Trường TC VH-NT Tiền Giang
 • Trường CĐN VN-HQ Cà Mau
 • Trường CĐ VH-NT Cần Thơ
 • Trường Cao đẳng KTKT Cần Thơ
 • Trường CĐCĐ Kon Tum
 • Trường CĐCĐ Vĩnh Long
 • Trường CĐSP Tây Ninh
 • Trường CĐSP Long An
 • Trường CĐSP Ninh Thuận
 • Trường CĐSP Bình Phước
 • Trường CĐSP Kiên Giang
 • Trường CĐSP Sóc Trăng
 • Trường Cao đẳng Bến Tre
 • Trường Cao đẳng Cần Thơ
 • Trường Đại học Khánh Hòa
 • Trường Đại học Bạc Liêu