A. ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

Ngành TuyểnHình thức đào tạoĐịa điểm đặt lớpGhi Chú
Việt Nam học (VHDL)Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Tài chính ngân hàngLiên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Sư phạm Vật lýLiên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trung tâm GDTX tỉnh Tây NinhXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Đà LạtXem chi tiết
Liên thông CĐ - ĐHĐại học Đồng ThápXem chi tiết
Sư phạm Toán họcLiên thông CĐ - ĐHĐại học Đồng ThápXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Đà LạtXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp Long AnXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trung tâm GDTX tỉnh Tây NinhXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Sóc TrăngXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Kiên GiangXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Bình PhướcXem chi tiết
Liên thông CĐ - ĐHCĐSP Ninh ThuậnXem chi tiết
Sư phạm Tin họcLiên thông CĐ - ĐHCĐSP Ninh ThuậnXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Bình PhướcXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Kiên GiangXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Đà LạtXem chi tiết
Liên thông CĐ - ĐHĐại học Đồng ThápXem chi tiết
Sư phạm Tiếng AnhLiên thông CĐ-ĐHTrung tâm GDTX-Hướng nghiệp tỉnh Ninh ThuậnXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Đà LạtXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHCao đẳng Sư phạm Vĩnh LongXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Kiên GiangXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Vĩnh LongXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Sóc TrăngXem chi tiết
Liên thông CĐ - ĐHCĐSP Ninh ThuậnXem chi tiết
Sư phạm Sinh họcLiên thông CĐ - ĐHĐại học Đồng ThápXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Sóc TrăngXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trung tâm GDTX tỉnh Tây NinhXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHCao đẳng Sư phạm Ninh ThuậnXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Đà LạtXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp Long AnXem chi tiết
Sư phạm Ngữ vănLiên thông CĐ-ĐHTrung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp Long AnXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Đà LạtXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrung tâm GDTX tỉnh Hậu GiangXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trung tâm GDTX tỉnh Tây NinhXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Sóc TrăngXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Bình PhướcXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Kiên GiangXem chi tiết
Sư phạm Mỹ thuậtLiên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Bình PhướcXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Sóc TrăngXem chi tiết
Liên thông (Trung cấp - Đại học)Trung tâm GDTX tỉnh Đắk NôngXem chi tiết
Liên thông (Trung cấp - Đại học)Trường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Liên thông TC-ĐHTrung tâm GDTX tỉnh Hậu GiangXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrung tâm GDTX tỉnh Hậu GiangXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Tiền GiangXem chi tiết
Sư pham Mỹ thuậtLiên thông CĐ-ĐHTrường Đại học An GiangXem chi tiết
Sư phạm Lịch sửLiên thông CĐ-ĐHTrung tâm GDTX tỉnh Hậu GiangXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Đà LạtXem chi tiết
Liên thông CĐ - ĐHĐại học Đồng ThápXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trung tâm GDTX tỉnh Tây NinhXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Bình PhướcXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Kiên GiangXem chi tiết
Sư phạm Hóa họcLiên thông (Cao đẳng - Đại học)Trung tâm GDTX tỉnh Tây NinhXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Sóc TrăngXem chi tiết
Liên thông CĐ - ĐHĐại học Đồng ThápXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Đà LạtXem chi tiết
Sư phạm Địa lýLiên thông (Cao đẳng - Đại học)Trung tâm GDTX tỉnh Tây NinhXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Bình PhướcXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Kiên GiangXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Sư phạm Địa líLiên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Sóc TrăngXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Đà LạtXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp Long AnXem chi tiết
Sư phạm Công nghệLiên thông CĐ - ĐHĐại học Đồng ThápXem chi tiết
Sư phạm Âm nhạcLiên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Đà LạtXem chi tiết
Liên thông TC-ĐHTrung tâm GDTX tỉnh Hậu GiangXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrung tâm GDTX tỉnh Hậu GiangXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Đại học An GiangXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Tiền GiangXem chi tiết
Liên thông TC-ĐHTrường Cao đẳng Tiền GiangXem chi tiết
Liên thông (Trung cấp - Đại học)Trung tâm GDTX tỉnh Đắk NôngXem chi tiết
Liên thông (Trung cấp - Đại học)Trường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Kiên GiangXem chi tiết
Liên thông CĐ - ĐHCĐSP Ninh ThuậnXem chi tiết
Liên thông CĐ - ĐHĐại học Đồng ThápXem chi tiết
Quản trị kinh doanhLiên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Quản lý văn hóaLiên thông TC-ĐHTrung tâm GDTX An GiangXem chi tiết
Quản lý đất đaiLiên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐCĐ Vĩnh LongXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần ThơXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHCao đẳng Cộng đồng Vĩnh LongXem chi tiết
Liên thông CĐ - ĐHĐại học Đồng ThápXem chi tiết
Liên thông TC - ĐHĐại học Đồng ThápXem chi tiết
Ngôn ngữ AnhLiên thông (Cao đẳng - Đại học)Trung tâm GDTX tỉnh Cà MauXem chi tiết
Khoa học thư việnLiên thông từ TC, CĐ lên ĐH - VLVHTrường Trung cấp Nghề - GDTX Hồng NgựXem chi tiết
Khoa học môi trườngLiên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Khoa học máy tính (CNTT)Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Kế toánLiên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần ThơXem chi tiết
Giáo dục Tiểu họcLiên thông CĐ-ĐHCao đẳng Cộng đồng Vĩnh LongXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHCao đẳng Sư phạm Vĩnh LongXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHCao đẳng Sư phạm Ninh ThuậnXem chi tiết
Liên thông TC-CĐTrung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp Long AnXem chi tiết
Liên thông TC-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Đà LạtXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp Long AnXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Đà LạtXem chi tiết
Liên thông CĐ - ĐHĐại học Đồng ThápXem chi tiết
Liên thông TC - ĐHĐại học Đồng ThápXem chi tiết
Liên thông CĐ - ĐHCao đẳng Đồng KhởiXem chi tiết
Liên thông TC - ĐHCao đẳng Đồng KhởiXem chi tiết
Liên thông CĐ - ĐHCao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Liên thông TC - ĐHCao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Liên thông TC-ĐHTrung tâm GDTX tỉnh Hậu GiangXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrung tâm GDTX tỉnh Hậu GiangXem chi tiết
Liên thông TC-ĐHTrung tâm GDTX tỉnh Bạc LiêuXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrung tâm GDTX tỉnh Bạc LiêuXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐCĐ Vĩnh LongXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Kiên GiangXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Vĩnh LongXem chi tiết
Liên thông từ TC, CĐ lên ĐH - VLVHTrường Trung cấp Nghề - GDTX Hồng NgựXem chi tiết
Liên thông TC-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Sóc TrăngXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Sóc TrăngXem chi tiết
Liên thông TC-ĐHTrung tâm GDTX An GiangXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trung tâm GDTX tỉnh Bến TreXem chi tiết
Liên thông (Trung cấp - Đại học)Trường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trung tâm GDTX tỉnh Tây NinhXem chi tiết
Liên thông CĐ - ĐHCĐSP Ninh ThuậnXem chi tiết
Giáo dục thể chấtLiên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Đà LạtXem chi tiết
Giáo dục Thể chấtLiên thông CĐ - ĐHĐại học Đồng ThápXem chi tiết
Giáo dục Mầm nonLiên thông TC - ĐHĐại học Đồng ThápXem chi tiết
Liên thông CĐ - ĐHĐại học Đồng ThápXem chi tiết
Liên thông CĐ - ĐHCao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Liên thông TC - ĐHCao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Liên thông TC-ĐHTrung tâm GDTX tỉnh Hậu GiangXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrung tâm GDTX tỉnh Hậu GiangXem chi tiết
Liên thông TC-ĐHTrung tâm GDTX tỉnh Bạc LiêuXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrung tâm GDTX tỉnh Bạc LiêuXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Đà LạtXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp Long AnXem chi tiết
Liên thông TC-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Đà LạtXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHCao đẳng Sư phạm Ninh ThuậnXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Bến TreXem chi tiết
Liên thông TC-ĐHTrường Trung cấp MekongXem chi tiết
Liên thông TC-CĐTrung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp Long AnXem chi tiết
Liên thông (Trung cấp - Đại học)Trường CĐSP Kiên GiangXem chi tiết
Liên thông từ TC, CĐ lên ĐH - VLVHTrường Trung cấp Nghề - GDTX Hồng NgựXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trung tâm GDTX tỉnh Tây NinhXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trung tâm GDTX tỉnh Bến TreXem chi tiết
Liên thông TC-ĐHTrung tâm GDTX và KTTH Long AnXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrung tâm GDTX An GiangXem chi tiết
Liên thông TC-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Sóc TrăngXem chi tiết
Liên thông CĐ-ĐHTrường Cao đẳng Sư phạm Sóc TrăngXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Bình PhướcXem chi tiết
Liên thông (Trung cấp - Đại học)Trường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Liên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Kiên GiangXem chi tiết
Giáo dục chính trịLiên thông (Cao đẳng - Đại học)Trường CĐSP Bình PhướcXem chi tiết
Giáo dục Chính trịLiên thông CĐ - ĐHĐại học Đồng ThápXem chi tiết

B. ĐÀO TẠO VĂN BẰNG HAI

Ngành TuyểnHình thức đào tạoĐịa điểm đặt lớpGhi Chú
Văn hóa Du lịchĐại học bằng haiTrung tâm GDTX tỉnh Tây NinhXem chi tiết
Sư phạm Tin họcĐại học bằng haiTrường CĐCĐ Cà MauXem chi tiết
Quản lý văn hóaĐại học bằng haiTrường Trung cấp Nghề - GDTX Hồng NgựXem chi tiết
Quản lý Giáo dụcĐại học văn bằng 2Trung tâm GDTX tỉnh Hậu GiangXem chi tiết
Ngôn ngữ Trung QuốcĐại học bằng haiTrường CĐCĐ Cà MauXem chi tiết
Bằng đại học thứ 2Đại học Đồng ThápXem chi tiết
Ngôn ngữ AnhBằng đại học thứ 2Đại học Đồng ThápXem chi tiết
Đại học bằng haiTrường Cao đẳng Cần ThơXem chi tiết
Đại học văn bằng 2Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc TrăngXem chi tiết
Giáo dục Tiểu họcĐại học văn bằng 2Trung tâm GDTX tỉnh Hậu GiangXem chi tiết
Giáo dục Mầm nonĐại học bằng haiTrường CĐCĐ Cà MauXem chi tiết
Văn bằng 2 hệ Đại họcTrường Cao đẳng Bến TreXem chi tiết
Giáo dục chính trịĐại học văn bằng 2Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc TrăngXem chi tiết

C. ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Ngành TuyểnHình thức đào tạoĐịa điểm đặt lớpGhi Chú
Văn hóa Du lịchĐại học vừa làm vừa họcTrung tâm GDTX tỉnh Tây NinhXem chi tiết
Quản lý văn hóaĐại học vừa làm vừa họcTrường Trung cấp Nghề - GDTX Hồng NgựXem chi tiết
Đại học VLVHTrung tâm GDTX An GiangXem chi tiết
Quản lý đất đaiĐại học vừa làm vừa họcTrường CĐCĐ Vĩnh LongXem chi tiết
Giáo dục Tiểu họcĐại học vừa làm vừa họcTrường CĐCĐ Vĩnh LongXem chi tiết
Đại học vừa làm vừa họcTrường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần ThơXem chi tiết
Giáo dục Mầm nonĐại học VLVHTrường Cao đẳng Bến TreXem chi tiết
Cao đẳng VLVHTrường Cao đẳng Bến TreXem chi tiết
Đại học vừa làm vừa họcTrường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần ThơXem chi tiết
Cao đẳng VLVHTrung tâm GDTX An GiangXem chi tiết
Công tác xã hộiĐại học VLVHTrung tâm GDTX An GiangXem chi tiết